Skip links

Tag: Research

Synthesis City

Synthesis City

شهر تلفیقی یا انقلاب هنر در شهر درباره تلفیق در هنر تلفیق، سنتز یا درهم‌آمیزی از اوایل سده‌ی بیستم و همراه با جنبش‌های اعتراضی دهه 20 تا 60 در غرب، به بیان هنری راه یافت. توجه اکسپرسیونیست‌ها به فرم‌های بدوی در نقاشی و مجسمه، تاکید
Battleground

Battleground

بدن مهم‌ترین ساحت اعمال قدرت است. طبقه‌ی حاکم در هر جای دنیا و در خانواده، مدرسه، دانشگاه، کارخانه و خیابان با به مالکیت درآوردن بدن‌ها سعی می‌کند پایه‌های هژمونی خود را محکم‌تر کند. از دلایل اصلی حساسیت طبقه‌ی قدرت به بدن در جامعه، نگرش سرمایه‌محور
Schiele in Tehran

Schiele in Tehran

اروتیسیسم، نزدیک‌ترین سوژه به زندگی ست؛ نزدیک‌تر از فلسفه یا هر چیزی شبیه به آن. مارسل دوشان مجموعه‌‌ی «شیله در تهران» که بخشی از پروژه‌ی «تاکسیکوتوپیا» در استودیو بارهن و درباره‌ی بدن، جنسیت و سکسوالیته در ایران است، نخست با استفاده از راپید، آب مرکب
18Days

18Days

آنری لوفور جامعه‌شناس معاصر، مفهوم دگرشهر (heterotopia) را - در معنایی یک‌سره متفاوت با میشل فوکو – به عنوان فضایی عمومی تبیین کرد که در آن، عمل، احساس و درک مردم در لحظات خودانگیختگی به زندگی روزمره، معنا می‌بخشد. این فضای چند سطحی فارغ از